Přesklívání skel

Nabízíme profesionální služby v oblasti

  • Výměnu skel prasklých, rozbitých či vadných
  • Zaměření skla
  • Dodání skla
  • Profesionální  přesklení
  • Možnost umytí skel i ostatních oken
  • Výměnu silikonového těsnění u dřevěných oken, které je napadeno zdraví ohrožujícími plísněmi

Sklo u standardního okna zabírá, v závislosti na velikosti okna, cca 80 – 95 % celkové plochy. Jeho součinitel prostupu tepla ( U ) je tedy rozhodujícím faktorem pro určení součinitelu prostupu tepla celého okna. Hodnota součinitele prostupu tepla ukazuje, kolik tepla (energie) projde sklem z vyhřáté místnosti ven z budovy. Čím větší je hodnota U, tím více tepla uniká a tím více musíme doma topit.

V předchozích letech se při zasklívání používala skla s hodnotou U v rozmezí 2,5 – 1,8 W/m2K. V současné době se standardně používá sklo s hodnotou U 1,1 – 0,6 W/m2K. Tyto skla, která výrazně šetří energie a tím i Vaší peněženku Vám můžeme do Vašich oken instalovat a tím výrazně zvýšit užitnou hodnotu Vašich oken.

U havarijních stavů provádíme přesklení do 48 hodin od zaměření skla a to včetně jeho dodávky !!!

slogan02