Servis oken

Každý, kdo si zakoupí nová okna, předpokládá, že mu budou sloužit dlouhá léta. Pro to, aby tomu tak skutečně bylo, je důležité se o okna patřičně starat.

Dřevěná okna – naše specialita

Péče o dřevěná okna a vchodové dveře je samozřejmě složitější. Jejich seřizování a péče o kování a těsnění je stejná jako u plastových oken, ale navíc musíme velkou pozornost věnovat povrchové úpravě, zejména z exteriérové části. Hlavně působením slunečního záření a dalších povětrnostních vlivů dochází k tzv. sprašování krycí lazury. Jde o to, že se z povrchu okna odlupují mikroskopické šupinky lazury a její vrstva i ochranná funkce postupně slábne. Je proto důležité, abychom alespoň jedenkrát ročně ošetřili povrch oken speciální emulzí, která původní vlastnosti ochranné lazury obnoví.

Nejdůležitější je však celistvost ochranné lazury, protože při jejím poškození vniká vlhkost přes ochrannou bariéru do dřeva a způsobuje jeho nevratné poškození a hnilobu.

Nejčastějším typem poškození celistvosti povrchové úpravy je roztržení konstrukčních spojů, při němž dochází k porušení lazury v místě spojení mezi svislou a vodorovnou lamelou rámu, či křídla okna a dále při mechanickém poškození oken ať už běžným užíváním, či povětrnostními vlivy, zejména kroupami.

V případě včasného zjištění závady stačí u konstrukčních spojů doplnit spárový vosk v místě poškození a po té obnovit vrchní lazuru. V případě, že je již napadena dřevěná lamela hnilobou, musíme nejprve přistoupit k její opravě.

U mechanického poškození celého povrchu okna, stačí při včasném zjištění závady okno lehce přebrousit a opětovně nanést vrchní lazuru. Při větším poškození musíme přistoupit k úplnému odstranění původní povrchové úpravy, případné opravě dřevěné lamely, či její částečné výměně a následnému několikavrstvému nanesení ochranné lazury.

Při hlubokém mechanickém poškození menšího rozsahu, provádíme opravy pomocí speciálních tavných vosků s dlouhodobou životností.

Dalším problémem, se kterým se často setkáváme je napadení silikonů v okolí skel z interiérové strany, zdraví ohrožujícími plísněmi. V tomto případě silikon úplně odstraníme, očistíme napadené místo od plísní a zasklívací spáru novým silikonem opět utěsníme.

Provádíme také dodatečnou instalaci druhého dorazového těsnění do křídel dřevěných oken. Základním provedením starších typů EUROOKEN je systém s jedním dorazovým těsněním ve střední části funkční spáry oken. Při použití tohoto systému často dochází ke střetávání studeného venkovního vzduchu a teplého vzduchu z interiéru právě v oblasti těsnění. Při tomto střetu většinou dojde ke vzniku kondenzátu a v případě nepříznivých klimatických podmínek i k námraze. Výsledkem pak je výskyt vlhkosti, či dokonce ledu v prostoru mezi rámem a křídlem ( v takzvané funkční spáře ). Tomuto negativnímu jevu lze zamezit odbornou instalací druhého dorazového těsnění na křídle dřevěného okna, které znemožní úniku teplého vzduchu z interiéru do funkční spáry oken. V neposlední řadě instalací těsnění dojde ke snížení prostupu tepla oken a tím k výraznému šetření nákladů na vytápění.

Plastová okna

Je samozřejmě velký rozdíl v péči a údržbě oken plastových a oken dřevěných. O plastových oknech se často říká, že jsou to okna bezúdržbová. Není to tak úplně pravda. Jde pouze o to, že péče o plastová okna je výrazně jednodušší, než péče o okna dřevěná.

Vzhledem k výrazné tepelné roztažnosti plastových profilů oken, musíme křídla pravidelně seřizovat, promazávat kování a pečovat o těsnění, které bychom měli ošetřovat glycerinovým roztokem, aby neztratilo svou původní pružnost a přilnavost. Mít okna v seřízeném stavu je důležité ze dvou důvodů, za prvé pro to, aby dokonale přiléhalo těsnění a zamezili jsme únikům tepla v zimních měsících a za druhé pro to, že při manipulaci s oknem v neseřízeném stavu může dojít k nevratnému poškození některé z jeho částí, nebo k prasknutí skla při kontaktu křídla a rámu okna a při jeho přepětí.

Pokud svěříte péči o svá okna do našich rukou, můžete si být jisti, že okna budou plnit v plném rozsahu to, co od nich očekáváte.

slogan02